Визи за България
Безплатни визи


Български визи без консултански такси за визи се издават на гражданите на Руската федерация, на възраст под 16 години. Руските граждани, които получават български визи въз основа на двустранни или многостранни междудържавни културни, научни, образователни, спортни и други борси.

Държавни служители от централните, регионалните и местни (общински) власти, които са изпратени в командировка, при представяне на писмо, издадено от съответното министерство или агенция на Република България и Руската федерация, потвърждаващо целта на пътуването. (Например, Министерството на културата на Беларус, Министерството на образованието и науката на Беларус, на Държавната агенция за младежта и спорта на Беларус, и т.н., или други подобни агенции на Руската федерация и на Българския културен институт в Москва (BKITS)).