Визи за България
Виза B - транзитно преминаване


Виза вид „В” – дава право на нейния притежател да влезе от една държава, да премине за срок от 36 часа през територията на Република България и да излезе на път за друга държава.

Желаещият транзитна българска виза трябва да притежава положена в паспорта му виза за следващата по маршрута държава.

Ако кандидатът за транзитна българска виза желае многократно да премине транзит през Република България, положената в паспорта му виза за следващата страна също следва да бъде многократна и със срок на валидност не по-кратък от исканата българска транзитна виза.