Визи за България
Виза - неорганизиран туризъм


При неорганизиран (индивидуален) туризъм се представя:
- редовен документ за задгранично пътуване (паспорт) и копие от страниците на паспорта с установъчните данни и притежаваните валидни визи или разрешения за пребиваване;
- попълнено заявление по формуляр и 1 цветна снимка (паспортен формат; залепена);
- резервация от българско туристическо средство за подслон (хотел);
- резервация или двупосочен самолетен билет (при подаване на заявлението за виза може да се представи резервация, а при издаване на визата - самият билет) или доказателства за притежавани средства за завръщане.