Визи за България
Виза за собственици на имот


При придобиване на имот в страната, руските граждани получават първоначално 1-годишна виза за пребиваване, а след това 3-годишна виза. От това облекчение се ползват собствениците на имоти и ненавършилите пълнолетие техни деца. Визите се получават от Представителствата на Република България – Посолство или Консулски отдел.    
Нашите клиенти могат да получат консултация по тези въпроси от юристите, с които работим.