Визи за България
Виза - служебна командировка


Виза за краткосрочно планирано пребиваване позволява на чужденци еднократно или многократно влизане в България за не повече от 90 дни в рамките на период от шест месеца, считано от първата дата на влизане на територията на Република България.
Този тип виза се издава на чужденци, които имат намерение да влизат и пребивават в България с цел краткосрочни лични, бизнес или други посещения. Целта на посещението обикновено се доказва чрез писмена покана.
 
Европейските граждани, които искат за влязат и да пребивават в България не се нуждаят от  виза. Те могат да влизат и да напускат страната с валидна лична карта или паспорт. Те могат да пребивават в България за период от максимум три месеца считано от датата на първото влизане без да е необходимо да придобиват удостоверение.