Визи за България
Виза за наука, култура и спорт


Визата носи цел за разрешение на посещение в България от страна на чуждестранни граждани за ограничен период.
Тази категория на виза дава разрешение на хора, които желаят да посетят България с цел научни изследвания, културна програма, участие в спортно събитие и т.н. Кандидатите трябва да представят писмени документи, че влизат в тази категория.
 
Необходими документи за Виза,с цел научни изследвания, културна програма или участие в спортно събитие:
1. Формуляр заявление за виза
2. Биометрична снимка
3. Паспорт или други документи за пътуване и копие
4. Самолетни резервации или документи, доказващи транспортния план.
5. Документи, показващи покритието на разходите по време на вашето пътуване
6. Документ за доказателство на роднинската връзка
7. Заявителите трябва да представят долу указаните документи, които отговарят на тяхното положение:
          - документи по бизнес
          - парични средства
          - лични документи

8. За културни мероприятия: Одобрена от страна на организаторите на мероприятието /неофициални организатори/ покана
-    За спортни мероприятия: Покана издадена от страна на изпращача - спортен клуб или спортна федерация
-    За пътуващите с цел обучение: Писмо доказващо заплатената учебна такса, издадено от страна на образователната институция в България
   -  Европейски Съюз - изследвания и проекти: Писмо покана от страна на университета или научния център и писмо утвърждение от страна на съответната образователна институция.

  9. Здравна застраховка валидна в България и обхващаща целия срок на командировката.
10. Заплатена вноска за виза и заплатена такса.

Необходимите документи за виза могат да бъдат различни според града и посолство/генерално консулство, към което се подават.