Реклама

Българска Народна Банка

Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. БНБ е независим...

още

Алианц Банк

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България...

още

ДСК Банк

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е...

още

БАКБ

Банката е учредена с решение на учредителното събрание на акционерите, проведено на 22 декември 1995 г. и е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд със съдебно решение от 3 декември 1996 г. Учредител на Банката е...

още

Креди Агрикол Банк

На 3 юли 2012 Групата Credit Agricole, лидер в банкирането на дребно във Франция и една от най-големите банки в Европа, придоби 100 % от акциите на Емпорики Банк България ЕАД, в резултат на което на 14 август 2012 в Търговския регистър беше...

още

Пиреос Банк

Основана през 1916 година Банка Пиреос преминава през период, в който е държавна собственост (1975-1991), след което е приватизирана през декември 1991. От тогава банката непрекъснато се развива и увеличава своята големина и сфера на дейност....

още

Инвест Банк

Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано върху крос-продажби, постигнато чрез добавяне и комбиниране...

още

Корпоративна Търговска банка

През последните години Корпоративна търговска банка АД се установява като една от най-динамично развиващите се банки, съчетаваща в себе си традиции и бъдеще. Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност...

още

МКБ Юнионбанк

Юнионбанк е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Банката бе закупена от Първа инвестиционна банка през 2013 г. Постиженията й намират и обществено признание в...

още

ОББ - Обединена Българска Банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. ОББ има установени кореспондентски отношения с 849 банки...

още

Общинска Банка

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина. Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно...

още

Пощенска Банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, е водеща универсална банка в България, предлагаща широка гама от банкови услуги: различни видове сметки и депозити; потребителски заеми, ипотечни заеми; специални продукти за финансиране на...

още

Прокредит Банк

ПроКредит Банк подкрепя развитието и предоставя пълно банково обслужване. Ние предлагаме отлично обслужване, както на гражданите, така и на фирмите. В своята дейност спазваме няколко основни принципа: ние ценим прозрачността в общуването с...

още

Първа Инвестиционна Банка

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява...

още

Райфайзенбанк

Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица. Стремим се да постигнем...

още

Тексим Банк

ТЕКСИМ БАНК е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Благодарение на дългогодишния си опит и богата история, Банката познава изискванията на националния пазар и предлага...

още

Търговска банка

Търговска Банка "Д" АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите...

още

СИБАНК

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко...

още

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 12 млрд. лева към края на декември 2012 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и...

още

Societe Generale Експресбанк

Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката SocieteGeneraleЕкспресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и асоциираното й дружество –...

още