Данъци и такси


Местни данъци и такси
Собственикът на сграда или парцел е длъжен да плащат данък върху недвижимите имоти. Когато сградата е построена върху държавен или общински парцел, стойността на парцела също ще бъде включена в данъчната основа.
 
Данъкът е в размер на 0.15% от стойността на държавната оценка на имота. Обработваемата земя е освободена от местни данъци и такси. В допълнение към данъка върху недвижимите имоти, собствениците плащат такси за събиране на отпадъци.
 
Данък и таксите могат да се платят на 4 вноски в рамките на една година. При пълно плащане до 30 април, се дава отстъпка от 5%.
От 2011 година се промени Законът за местните данъци и такси: сега минимален данък на имотите ще бъде от 0,1%, а максималният - 0,45%. Плащането може да се извърши на 2 пъти в рамките на една година: до 30 юни и до 31 октомври. При плащане до 30 април на пълния размер на данъка с отстъпка от 5%, се запазва.