Обща информация


 

Република България е разположена в Югоизточна Европа, в район с исторически важно стратегическо значение на кръстопътя на Европа, Азия и Африка. България граничи на север с Румъния, на запад със Сърбия, на югозапад с Македония, на юг с Гърция и Турция и на изток с Черно море. Ландшафтът преминава през разнообразието на заснежени планински върхове до слънчеви златисти плажове. Най-голямата река в страната е Дунав, която реално описва северната граница с Румъния. В югозападната част на страната са разпределени два алпийски диапазона. Връх Мусала в Рила планина е най-високия връх на Балканския полуостров. Югоизточната част на страната се характеризира с хълмисти равнини, простиращи се на изток до Черно море.
 
Изключително природно богатство за страната са стотиците езера и извори. Изобилието на лечебни минерални извори е фактор за развитието на балнеолечението и туризма, които ежегодно привличат стотици посетители. България също е нарицателно за зелена страна с богатството си на природни паркове и резервати, които обуславят развитието на планински туризъм. Географски страната се намира в умерено – континенталния климатичен пояс и типичния климат се характеризира със студена и снежна зима и сухо и горещо лято.
 
Българската история и политика датира от хиляди години и се е оформяла от няколко големи цивилизации през вековете. България безспорно е една от люлките на европейската цивилизация. На територията на страната е открита една от най-старите известни писмени системи, с която е гравирана прочутата Плочка от Градешница, която ведно с Плочките от Тартария е важен източник за историята на Европа в края на неолита и за пра писмото, познато като символите Винча. Плочките са датирани около 5-то хилядолетие пр.н.е. Скорошната находка, намерена на 93 м. дълбочина в Черно море и наречена от откривателя й „Чинията на Ной” е още по-интригуваща археологична находка, която при обстойното й изследване би могла да преобърне на 180 градуса историята на днешната цивилизация.
 
Предци на днешните съвременни българи са тракийски племена. Всъщност българските корени произтичат от тракийската цивилизация и са били допълнително повлияни от древните гърци и римляни.
 
Макар че българските земи са били окупирани в продължение на хилядолетия, днешната държава България е създадена през 632 г. от кан Кубрат. Тя се превръща в основна европейска сила през 9-ти и 10-ти век. Страната приема православната вяра през 864 - вяра, която е в основата на културата и ценностната система на българите и до днес.
 
По време на царуването на Борис, е създадена кирилицата и се превръща в основно писмо на всички славянски езици. България се е определяла като център на славянския свят. Българското влияние е изключително силно върху културата на източноправославните славяни.
 
Средновековната българска държава е била напълно унищожена от Византия през 1018 и влиза в границите на византийската империя. Българите въставали неуспешно на няколко пъти, докато въстанието през 1185 не се увенчало с успех и позволило създаването на Втората Българска държава. След това България отново възвръща позициите си в Европа.
 
България е завладяна от Османската империя в края на 14-ти век. Османското владичество продължило пет века, през които българите са били изправени пред насилие и потисничество. През 1877-78, български бунтовници, подпомагани от руски и румънски сили отблъснали османците. С Договорът от Сан Стефано през 1878 г., България е провъзгласена за Автономно Княжество. Впоследствие този договор е отхвърлен и е подписан Договорът от Берлин.
 
През 1912-13 България участва в Балканската война. По време на втората Балканска война срещу Гърция и Сърбия, България губи по-голямата част от териториите си, които са превзети по време на първата Балканска война.
България е на страната на загубилите през Втората световна война заради присъединяването си към тристранния пакт (Германия, Италия и Япония). След края на Втората световна война държавата е дестабилизирана и попада под съветско влияние. Народна Република България е създадена през 1946 г. и държавата става предан съюзник на СССР.
 
Народната република, приключва своето съществуване през 1989 г. с разпадането на СССР. През 1990 г. България се провеждат първите свободни избори след 1931 година. Спечелени са  от умерената фракция на Комунистическата партия. Оттогава в България се провеждат многопартийни избори и икономиката е приватизирана. През последните години икономиката преживя своеобразен ренесанс, задвижван главно от членството в ЕС и прогресивната данъчна система.