ДДС


Данък добавена стойност (ДДС)
Сделките със земя и отдаване под наем на имот за жилищни нужди, са освободени от данък върху добавена стойност.
 
Всички останали сделки с недвижими имоти подлежат на облагане с ДДС на единна ставка от 20%. Купувачът/Наемателят има право на възстановяване на ДДС, при условие, че е регистриран по ДДС.