Реклама

Алианц

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България"). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната,...

още

Армеец

ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на...

още

Булинс

Дружеството работи на пазара повече от 14 години, като първоначално е регистрирано на 31 август 1995 г. и е сред първите компании на пазара, които получават застрахователен лиценз (16 юли 1998 г.) Стабилността на компанията е доказана през...

още

Булстрад

Ние в БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, можем да ви дадем компетентна, професионална консултация и да осигурим необходимата застрахователна защита за вас, вашето имущество и вашия бизнес. Увереността ни е свързана с фактите: 1. Булстрад е търговска...

още

Виктория

Дружеството е регистрирано за първи път с решение № 2268 от 11.12.1996 г. по ф.д. 1312/96 г. като акционерно дружество с наименование ЗАД “Мел Инс”. Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност № 12 от 16.07. 1998 г. С решение...

още

ДЗИ

„ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, „ДЗИ-Здравно осигуряване” АД ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове, така и в по-малки...

още

Лев инс

“ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки...

още

Олимпик

Застрахователна компания Олимпик – клон България е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с писмо изх. № 32-00-126/2009 г. на КФН. Клона има пълнен лиценз за дейност по общо застраховане и може да предлага цялата гама...

още

ОЗК

От 1999 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места. Днес ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД разполага с над 50 удобни офиса в 41...

още

Уника

Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 150 години традиция и опит в застраховането. Общозастрахователното дружество "УНИКА" АД е учредено през 1992 г. като частна компания...

още

HDI

“ХДИ Застраховане” АД е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 100/20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и...

още